ČLENSTVÍ V ABSL

PROČ SE STÁT ČLENEM?

Členstvím v ABSL se stanete součástí přední asociace pro podnikové služby, ve které se budete moct podílet na rozvíjení tohoto sektoru v ČR. Získáte přístup ke sdílení znalostí včetně sektorových dat a benchmarkingů. Zároveň budete moct spolupracovat na společných projektech členů zaměřených na rozvoj sektoru podnikových služeb v ČR.

  • Účast zdarma na všech akcích pořádaných ABSL (online i naživo)
  • ABSL Fusion – vzdělávací a rozvojové programy s výraznou slevou
  • Zdarma vstupenky na výroční konferenci ABSL
  • Přístup k aktuálních datům a trendům sektoru podnikových služeb
  • Individuální benchmarking vašeho centra
  • Možnost stát se spolupořadatelem nebo partnerem akcí ABSL
  • Šance vyhrát prestižní ocenění ABSL Diamond
  • Možnost zapojit se do propagace ABSL v médiích
  • Šance zapojit se do projektů, které propagují zájmy podnikových služeb mezi českými institucemi

TYPY ČLENSTVÍ

BĚŽNÉ ČLENSTVÍ

Běžnými členy asociace mohou být právnické osoby, které podnikají v odvětví sdílených podnikových služeb a outsourcingu podnikových procesů v České republice.

Členové, kteří podnikají v rámci odvětví, jsou voleni na základě svého prohlášení o způsobilosti ke členství a schválení ze strany zakládajících členů a představenstva.

Roční poplatek (2024): 85 000 Kč

PODPORUJÍCÍ ČLENSTVÍ

Podporujícími členy asociace mohou být právnické osoby poskytující podpůrné služby odvětví sdílených podnikových služeb a outsourcingu podnikových procesů, tj. právnické firmy, konzultanti, poskytovatelé služeb v oblastech PR, lidských zdrojů, IT atd.

Podporující člen by měl asociaci zdarma poskytovat přiměřenou úroveň služeb, zdrojů a informací za účelem podpory cílů, k nimž aktivity asociace směřují. Podporující členové jsou voleni předsednictvem ABSL.

Roční poplatek (2024): 120 000 Kč

JAK SE K NÁM PŘIPOJIT?

Vyplňte přihlášku k Řádnému či Podporujícímu členství a zašlete nám ji na adresu:

Association of Business Service Leaders in the Czech Republic
Business Link
Plynární 10
170 00 Prague 7 – Holešovice

Rozhodnutí o přijetí členů jsou prováděna představenstvem asociace na základě vyhodnocení příslušného kandidáta.