ČLENSTVÍ V ABSL

PROČ SE STÁT ČLENEM?

Členstvím v ABSL se stanete součástí přední asociace pro podnikové služby, ve které se budete moct podílet na rozvíjení tohoto sektoru v ČR. Získáte přístup ke sdílení znalostí včetně sektorových dat a benchmarkingů. Zároveň budete moct spolupracovat na společných projektech členů zaměřených na rozvoj sektoru podnikových služeb v ČR.

  • Účast zdarma na všech akcích pořádaných ABSL (online i naživo)
  • ABSL Fusion – vzdělávací a rozvojové programy s výraznou slevou
  • Zdarma vstupenky na výroční konferenci ABSL
  • Přístup k aktuálních datům a trendům sektoru podnikových služeb
  • Individuální benchmarking vašeho centra
  • Možnost stát se spolupořadatelem nebo partnerem akcí ABSL
  • Šance vyhrát prestižní ocenění ABSL Diamond
  • Možnost zapojit se do propagace ABSL v médiích
  • Šance zapojit se do projektů, které propagují zájmy podnikových služeb mezi českými institucemi

ČEHO SI NA ABSL NAŠI ČLENOVÉ VÁŽÍ?

TYPY ČLENSTVÍ

BĚŽNÉ ČLENSTVÍ

Běžnými členy asociace mohou být právnické osoby, které podnikají v odvětví sdílených podnikových služeb a outsourcingu podnikových procesů v České republice.

Členové, kteří podnikají v rámci odvětví, jsou voleni na základě svého prohlášení o způsobilosti ke členství a schválení ze strany zakládajících členů a představenstva.

Roční poplatek: 75 000 Kč

PODPORUJÍCÍ ČLENSTVÍ

Podporujícími členy asociace mohou být právnické osoby poskytující podpůrné služby odvětví sdílených podnikových služeb a outsourcingu podnikových procesů, tj. právnické firmy, konzultanti, poskytovatelé služeb v oblastech PR, lidských zdrojů, IT atd.

Podporující člen by měl asociaci zdarma poskytovat přiměřenou úroveň služeb, zdrojů a informací za účelem podpory cílů, k nimž aktivity asociace směřují. Podporující členové jsou voleni předsednictvem ABSL.

Roční poplatek: 110 000 Kč

JAK SE K NÁM PŘIPOJIT?

Vyplňte přihlášku k Řádnému či Podporujícímu členství a zašlete nám ji na adresu:

Association of Business Service Leaders in the Czech Republic
Business Link
Plynární 10
170 00 Prague 7 – Holešovice

Rozhodnutí o přijetí členů jsou prováděna představenstvem asociace na základě vyhodnocení příslušného kandidáta.