O ABSL ČESKÁ REPUBLIKA

KDO JE ABSL?

Asociace podnikatelských služeb v České republice (ABSL) je přední členskou organizací zastupující sektor podnikatelských služeb v České republice. ABSL Česká republika byla založena v roce 2013 patnácti zakládajícími členy. Od té doby jsme se rozrostli a stali se významnou aktivní členskou asociací, která utváří budoucnost podnikových služeb v České republice.

Naše aktivity sahají od monitorování sektoru podnikatelských služeb v České republice, přes pořádání akcí zaměřených na sdílení znalostí a networking až po zastupování sektoru směrem „ven“ a mnoho dalšího.

„Dáváme průmyslu podnikových služeb společný hlas, který pomáhá utvářet jeho prostředí a osud.“

KDO JSOU NAŠI ČLENOVÉ?

Členové ABSL jsou společnosti, které podnikají v oblasti center sdílených služeb (SSC), outsourcingu podnikových procesů (BPO), outsourcingu informačních technologií (ITO), výzkumu a vývoje (R&D) a společnosti přispívající k růstu tohoto odvětví.

CO ZASTUPUJEME?

NAŠE MISE

ABSL je platformou pro lepší dialog a spolupráci v rámci komunity podnikových služeb. Obhajujeme podnikatelské služby s cílem vytvořit lepší podnikatelské prostředí pro naše členy a zajistit udržitelný a dlouhodobý rozvoj tohoto odvětví.

NAŠE VIZE

„Naší vizí je prosadit služby pro podniky jako jedno z klíčových místních odvětví a pomoci České republice stát se jednou z nejatraktivnějších lokalit pro služby pro podniky v Evropě.“

NAŠE CÍLE

Výzkum odvětví

Shromažďovat a udržovat tržní data, klíčové statistiky a informace o odvětví, aby bylo možné podpořit stávající služby pro podniky a přilákat nové investory do ČR.

Silné vztahy s veřejností

Propagace ABSL a služeb pro podniky prostřednictvím spolupráce s médii, PR, jednohlasné reakce na aktuální události, propagace úspěchů v odvětví a organizace akcí.

Spolupráce s orgány státní správy

Budování vztahů s příslušnými vnitrostátními a místními orgány s cílem zahájit dialog a spolupráci na podporu zájmů průmyslu.

Komunita služeb pro podniky

Vytvořit silnou komunitu vedoucích pracovníků v oblasti podnikových služeb, kteří budou sdílet znalosti a spolupracovat na velkých projektech zaměřených na rozvoj tohoto odvětví.

Spolupráce s univerzitami

Navázat vztahy s příslušnými univerzitami a zahájit dialog a spolupráci v oblasti vzdělávání, aby se podpořily potřeby podniků a přilákaly nové talenty do tohoto odvětví.

Strategická partnerství

Rozvíjet síť strategických obchodních partnerů, kteří pomáhají prosazovat cíle sdružení a jeho členů.

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ČLENOVÉ O ABSL?

MÁTE ZÁJEM O ČLENSTVÍ?

Přidejte se k nám a staňte se součástí společného hlasu služeb pro podniky v České republice.