LEADER ABSOLVENTI

ABSL Fusion Leader je jedinečný program rozvoje vedoucích pracovníků vytvořený na míru odborníky na obchodní služby pro zkušené vedoucí pracovníky v oblasti obchodních služeb. Tento jednoletý program je jediný svého druhu ve střední a východní Evropě a je otevřen výhradně pro českou členskou síť ABSL. Více informací se dozvíte zde. Během posledních 5 let jej úspěšně absolvovalo více než 200 studentů. Níže se dozvíte více o jejich projektech, které mění odvětví.

Absolventi 2023

ABSL Fusion Leader Projekty 2023

Burnout Awareness and the real Impacts on GBS center /

Povědomí o vyhoření a skutečné dopady na centrum GBS

Představujeme skupinu ABSL Fusion Leader, která se věnuje podpoře pohody zaměstnanců. Cílem jejich projektu je informovat jednotlivce o spouštěčích vyhoření a jejich dopadu na podniky. Na základě rozsáhlého výzkumu poskytují zásadní doporučení pro manažery GBS. Věří, že každý si zaslouží pracovat zdravě a udržitelně. Prostřednictvím příběhu Sáry, obětavé manažerky v rušném pražském obchodním centru, upozorňují na to, jakou daň si může neúnavné pracovní nasazení vybrat na zdraví a štěstí člověka. Tato skupina Fusion se zabývá problematikou vyhoření, která se týká 40 % zaměstnanců, zejména těch, kteří nemají přímé podřízené, a zasazuje se o zdravější pracovní kulturu. Všichni společně se snažíme vytvořit vyváženější a udržitelnější prostředí pro náš sektor. S výsledky výzkumu a dalšími podrobnostmi se seznámíte v prezentaci.

Future work of 4 Generations /

Budoucí práce 4 Generace

Skupina ABSL Fusion Leader Group 2 hrdě představuje „Jenny“ – řešení s umělou inteligencí určené pro centra GBS. Jenny je poradce AI vyvinutý s cílem umožnit efektivnější proces řízení talentů a poskytovat poradenství vedoucím GBS a HR oddělením. Jenny pracuje s databází vytvořenou na základě průzkumů zaměřených na životní cyklus zaměstnanců. Jenny může být užitečná a pomáhat vedoucím GBS se strategickými rozhodnutími týkajícími se zaměstnanců se zaměřením na generační rozdíly, návyky nebo podobnosti. Jenny dokáže analyzovat a předvídat chování různých generačních skupin; jedná se o řešení na míru dostupné pro jakoukoli GBS.

Další podrobnosti najdete v prezentaci.

All you ever wanted to know about Expats in GBS and were afraid to ask! Exploring the Expat community in Czechia. /

Vše, co jste kdy chtěli vědět o expatech v GBS a báli jste se zeptat! Objevování komunity expatů v Česku.

Máte zahraniční kolegy? Chcete nahlédnout do jejich života v Česku? Co oceňují, s jakými problémy se potýkají nebo co se dozvídají o možnostech, které mohou zaměstnavatelé využít při získávání a udržení expatriantů? Tato skupina ABSL Fusion Leader shromáždila obrovskou zpětnou vazbu od expatriantů napříč několika organizacemi poskytujícími podnikové služby a o výsledky se podělila na prezentaci svého projektu – Expats in GBS! Podrobnější informace najdete v jejich prezentaci.

Unlock your leadership potential /

Odhalte svůj vůdčí potenciál

Odhalte svůj vůdčí potenciál díky Leadership Academy této skupiny ABSL Fusion Leader! Udělat první krok je zásadní pro dosažení velikosti. Program zahrnuje hlavní řečníky z řad seniorů GBS a poskytuje platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností šitou na míru odvětví GBS. Důraz je kladen na spolupráci napříč divizemi společnosti a využití mocné sítě ABSL pro sdílení osvědčených postupů. Dosáhněte svých cílů v oblasti vedení! Podívejte se na níže uvedené video a zjistěte více o této myšlence.

Absolventi 2022

ABSL Fusion Leader Projekty 2022

ABSL Diamond Awards Výherci: Knowledge & Community Portal GRaSPe® /

Znalostní a komunitní portál GRaSPe®

Představujeme skupinu ABSL Fusion Leader, která se věnuje podpoře pohody zaměstnanců. Cílem jejich projektu je informovat jednotlivce o spouštěčích vyhoření a jejich dopadu na podniky. Na základě rozsáhlého výzkumu poskytují zásadní doporučení pro manažery GBS. Věří, že každý si zaslouží pracovat zdravě a udržitelně. Prostřednictvím příběhu Sáry, obětavé manažerky v rušném pražském obchodním centru, upozorňují na to, jakou daň si může neúnavné pracovní nasazení vybrat na zdraví a štěstí člověka. Tato skupina Fusion se zabývá problematikou vyhoření, která se týká 40 % zaměstnanců, zejména těch, kteří nemají přímé podřízené, a zasazuje se o zdravější pracovní kulturu. Všichni společně se snažíme vytvořit vyváženější a udržitelnější prostředí pro náš sektor. S výsledky výzkumu a dalšími podrobnostmi se seznámíte v prezentaci.

SKUPINOVÝ COACH:

 • Rudolf Zvanovec (Coaching Systems)

TÝM :

 • Gabriela Gáplovská (Siemens)
 • Peter Guraj (Knorr Bremse)
 • Jullien Lamsfus (Novartis)
 • Martin Lašek (SAP)
 • Zuzana Šušotová (Accenture)

Leadership Challenges & how to overcome them /

Výzvy v oblasti vedení a jejich překonávání

Hlavní myšlenkou našeho projektu bylo:

 • identifikovat hlavní výzvy pro vedoucí pracovníky v oblasti GBS a pochopit obecné postupy a řešení.
 • Vytvořit užitečný a praktický soubor nástrojů, který by se zabýval výzvami, jež se mohou vyskytnout při práci vedoucího.
 • Poučit se ze zkušeností vedoucích pracovníků hlavních center GBS v České republice.

Témata, kterými jsme se zabývali, vycházela z průzkumu na začátku projektu a odrážejí hlavní výzvy pro vedoucí pracovníky v GBS. Rozprostírají se od interní komunikace (týmový duch, rozvoj lidí) až po hlavní témata týkající se společnosti, jako je udržení talentů a řízení změn

SKUPINOVÝ COACH:

 • Norbert Riethof (Coaching Systems)

TÝM:

 • Vojtěch Sůva (Accenture Czech Republic)
 • Hana Doležalová (Siemens)
 • Peter Tomšej (Knorr-Bremse Business Services Europe)
 • Zuzana Andrlová (Atlas Copco)

A Box of Chocolate Project

Objevte složky úspěšné hybridní a vzdálené práce. Inspirují vás firemní hrdinové z našeho podcastu Box of Chocolate. Se zaměstnanci, manažery, nováčky, kolegy z týmu a dalšími úspěšnými lidmi se dotýkáme různých pohledů na dnešní kancelářský – a home office – život.

Poslechněte si sérii podcastů. Objevte ingredience úspěšné hybridní a vzdálené práce.

SKUPINOVÝ COACH:

 • Ota Kulhanek

TÝM:

 • Jan Kopecký (Johnson&Johnson)
 • Vladimíra Raidová (KBC)
 • Elena Jonášová (Siemens)
 • Kamil Borovička (Knorr-Bremse Business Services Europe)
 • Sejla Voljevica (Infosys)

Absolventi 2021

ABSL Fusion Leader Projekty 2021

ABSL Diamond Awards Výherci: Post-Covid Flexible Working Office – Best Practices / Kancelář s flexibilní pracovní dobou po skončení projektu Kovid – osvědčené postupy

Jaký je účel kanceláře? Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře? Jak řídit každodenní využití kanceláře? To jsou témata, která dnes mezi členy ABSL nejvíce rezonují.

Ve spolupráci se členy ABSL jsme shromáždili osvědčené postupy v oblastech uspořádání kanceláří, technologií, řízení lidí a řízení změn. Naším cílem bylo vytvořit jednoduchého průvodce s důrazem na relevantní aspekty, které je třeba vzít v úvahu při utváření flexibilních kancelářských prostor po Covidu.

TÝM :

 • David Böhm – Knorr-Bremse Services Europe – Siemens
 • Iveta Isbister – Siemens
 • Christopher Therkelsen – Ingersoll Rand
 • Bohumil Říha – Johnson & Johnson

“Bluebook” – New Way of Working / „Bluebook“ – nový způsob práce

Aspekty tradiční kancelářské práce typické pro podnikové služby jsou pravděpodobně nejvíce ovlivněny změnami vyplývajícími z post-pandemické transformace na hybridní model práce. Shromáždili jsme osvědčené postupy z našich vlastních společností, prozkoumali odborné zdroje znalostí a vše shrnuli do krátké brožury plné praktických doporučení. Během zasedání představíme klíčové kapitoly a projdeme si zkušenosti našich společností a doporučení prezentovaná vedoucími našich středisek.

TÝM :

 • Helene Sandberg – Siemens
 • Sudhir Gladson – Anheuser-Busch Inbev
 • Jiří Klimas – Pfizer
 • Jan Machač – Edwards Lifesciences

Open Forum for Newcomers to the Business Services Industry /

Otevřené fórum pro nováčky v oboru podnikových služeb

Zaměřili jsme se na vytvoření strukturované platformy nebo místa setkávání zaměřeného na nové zaměstnance a mladší zaměstnance pod manažerskou úrovní pracující v odvětví podnikových služeb, které jim může sloužit jako pomoc v jejich počátečních krocích a zároveň jako platforma, která je připraví na budoucí požadavky a profesní rozvoj.

TÝM :

 • Inigo De Pedro – Infosys
 • Jan Štembera – Knorr-Bremse Services Europe
 • Jan Franc – Knorr-Bremse Services Europe
 • Maja Mladenović – Lear Corporation

Innovations and how to keep them alive / Inovace a jak je udržet při životě

Jsme obklopeni snahou o inovace, ale víme, jak je definovat a pohánět kupředu? Vypracovali jsme soubor doporučení pro management.

TÝM :

 • Radka Hlaváčová – SAP
 • Michal Šimon – KBC Group SSC CZ
 • Tereza Kühnel – Siemens
 • Lukáš Chmel – Siemens
 • Petra Brožová – Knorr-Bremse Services Europe

Absolventi 2020

ABSL Fusion Leader Projekty 2020

ABSL Diamond Awards Výherci: How to stay relevant for GBS in the future /

Jak si udržet význam GBS i v budoucnu

Vítězný projekt „Jak zůstat relevantní pro GBS v budoucnu“ pojednává o věkové rozmanitosti a sdílené společenské odpovědnosti firem v sektoru GBS.

TÝM :

 • Adéla Tanekou – Siemens
 • Jan Pistecký – Pfizer
 • Miroslava Kučerová – Crown Worldwide Group
 • Benny Shingler – OKIN BPS
 • Eliška Kubíčková – AB Inbev
 • Libor Ponocný – Lukoil

Skill-set of the future / Soubor dovedností budoucnosti

Projekt „Skill-set of the future“ zkoumá, jaké budou kritické dovednosti a kompetence, které budou v budoucnu klíčové pro úspěch v prostředí GBS.

TÝM :

 • Roman Müller – GEP
 • Anis Kateb – Johnson and Johnson
 • Michal Brož – AB Inbev
 • Natalia Lazareva – Siemens
 • Žaneta Benešová – Pfizer
 • Anna Vacíková – Acamar

Environmental Practices / Postupy v oblasti životního prostředí

Tento projekt inspiruje společnosti k odpovědnému chování prostřednictvím využívání udržitelných postupů, podněcování environmentálního povědomí a ekologických iniciativ.

TÝM :

 • Romain de Barbeyrac – GEP
 • Ewa Lakis – Siemens
 • Bernd Boketta – Mann and Hummel
 • Alexandra Serban – Landys and Gyr
 • Maroš Kováč – Accenture
 • Jakub Křepela – Atlas Copco Services

How to survive robocracy / Jak přežít robokracii

Tento projekt se zaměřuje na klíčové kompetence, které jsou pro manažery v blízké budoucnosti povinné, aby „přežili“ v oblasti robotizace a digitalizace.

TÝM :

 • Jan Hajduk – Siemens
 • Veronika Burda Rábová – Accenture
 • Tomáš Wojtyla – Edwards Lifesciences
 • Maricris J. Lim – Infosys
 • Michal Schwarz – Atlas Copco