Zpráva ABSL je nyní k dispozici
Sektor podnikatelských služeb v České republice

2023

ABSL REPORT 2023 JE NYNÍ K DISPOZICI

V době, kdy si ABSL Česká republika připomíná svou pozoruhodnou desetiletou cestu, nabídne asociace cenné informace o sektoru podnikových služeb v České republice ve své očekávané výroční zprávě ABSL 2023.

Objevte trendy v českých podnikatelských službách naplněné podrobnými analýzami a vhledy do nejnovějších trendů a výzev, kterým odvětví čelí. Tato komplexní zpráva se zabývá klíčovými tématy, jako jsou lidé a řízení talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologie, trh práce, nemovitosti a další. Hlavní zdroj dat v této publikaci pochází z průzkumu ABSL, který byl proveden mezi členskými společnostmi ABSL v období od června do listopadu 2022.

Zpráva ABSL Report 2023 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v tomto odvětví. Elektronickou verzi si můžete pořídit již nyní níže.

Velikost a Růst

Český sektor služeb pro podniky roste o 12 %: do roku 2025 se stane NEJVĚTŠÍM podnikatelským sektorem v zemi s 200 000 zaměstnanci

Navzdory geopolitické situaci v Evropě, míře inflace a dalším ekonomickým požadavkům tento sektor pokračuje v růstu a hlásí pozitivní čísla v oblasti růstu zaměstnanosti, rozšiřování odborných týmů a poskytovaných služeb. Centra rozšiřují portfolio svých služeb, více se zaměřují na zákaznickou orientaci, což jde ruku v ruce s poskytováním služeb s vyšší hodnotou. Obrovským trendem je také to, že se centra více zaměřují na rozmanitost a inkluzi, prosazování žen do vedoucích pozic a také na prosazování a podporu lidských práv, což vede k lepšímu pochopení celkové pohody zaměstnanců.

160 000

Celkový počet zaměstnanců v roce 2023

12%

Růst zaměstnanosti v roce 2022

66%

centra plánují rozšíření v příštích 2 letech

200 000

Předpokládaný počet zaměstnanců v roce 2025

370

Celkový počet center podnikových služeb v ČR

Vyspělost Služeb

Podpora inovací prostřednictvím vyspělosti a komplexnosti služeb

Česká centra pokračují ve zrání a rozšiřování svého portfolia, což ukazuje, že 76 % všech služeb poskytovaných českými centry je na pokročilé nebo partnerské úrovni.

76%

všech procesů se nyní realizuje v pokročilé nebo partnerské fázi.

53%

prováděných činností jsou založeny na znalostech

50%

středisek poskytuje některé služby na pokročilé úrovni

16

průměrný počet služeb poskytovaných v jednom středisku

5 nejlepších služeb na vzestupu

Analýza dat:

Provádění prediktivní analýzy a/nebo optimalizace

IT služby:

Správa/podpora infrastruktury

Marketing:

Dálkový prodej

Operace se zákazníky

Oddělení zákaznické podpory

Kancelář řízení projektů

ABSL Roční Report 2023

Objevte trendy v oblasti řízení lidí a talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologií, trhu práce, nemovitostí a dalších. ABSL Report 2023 je nezbytným průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v odvětví podnikových služeb. Stáhněte si svůj výtisk a odhalte plný potenciál českých podnikových služeb!

ESG směrem k odolnosti

Ženy ve vedení, rodiče na rodičovské dovolené, LGBTQ+ mezi nejoblíbenějšími tématy ESG: nárůst začlenění témat ESG do politik podnikových služeb.

Ženy stále tvoří většinu pracovní síly v českých obchodních službách. Společnosti však dávají přednost opatřením, nikoliv pouze politikám, které mají mít k dispozici. Týká se to žen ve vedoucích pozicích, rodičů na rodičovské dovolené, osob s tělesným či mentálním postižením nebo osob ve věku 55+. Nejvíce firem přijímá opatření směrem k ženám ve vedoucích pozicích 67 % a k začlenění rodičů na rodičovské dovolené nebo po ní 54 %. Stejně jako v České republice jsou na rodičovské dovolené převážně ženy a v sektoru obchodních služeb je mezi zaměstnanci přibližně 58 % žen. To je součástí udržitelnosti firem udržet si stávající zaměstnance a pracovat s nimi.

58%

Ženy v podnikatelských službách +10 % oproti roku 2018

40%

Ženy ve vyšším managementu +3 % oproti roku 2018

72%

center podporuje rozmanitost (LGBT, lidská práva atd.) jako oblast CSR +27 % oproti roku 2021

72%

Diverzita (LGBT, lidská práva atd.) +27 % od roku 2021

67%

Zdravotnictví +15 % od roku 2021

67%

Životní prostředí a ekologie +6 % od roku 2021

ABSL Roční Report 2023

Stáhněte si svůj výtisk se všemi analýzami a postřehy!

Budoucnost odvětví podnikových služeb

nábor a udržení zaměstnanců na klíčových pozicích a s důležitými dovednostmi: Hlavní priorita českých center pro rok 2023 i do konce roku 2025.

86 % středisek považuje tuto oblast za vysoce prioritní nebo kriticky důležitou pro rok 2023. Dalšími nejvyššími prioritami jsou podpora orientace na zákazníka a řízení nákladů, přičemž 3 ze 4 středisek je považují za vysokou nebo kritickou prioritu pro příští rok.

82%

Centra plánující urychlit digitální transformaci v roce 2023

77%

Centra plánují pěstovat kulturu zaměřenou na zákazníky a inovace

38%

Střediska věří, že inovace v oblasti umělé inteligence pravděpodobně zásadně změní způsob výkonu práce.

ABSL RočníReport 2023

Sledujte nejnovější trendy v českých obchodních službách. Stáhněte si svůj výtisk!

PŘIPOJTE SE K ABSL

Vítáme nové členy, kteří se chtějí připojit ke společnému hlasu služeb pro podniky v České republice.