Konsolidační balíček: Benefity nás činí konkurenceschopnými, brání se firmy vládnímu zdanění.

Published On: 14. 9. 2023

Vládní konsolidační balíček, obsahující změny více než šedesátky zákonů, je aktuálně středem pozornosti v Poslanecké sněmovně. Vláda a opozice mají rozdílné názory především v otázce zdanění volnočasových benefitů – těch s e týká hned několik pozměňovacích návrhů. Právě jejich daňové osvobození je klíčovým bodem rozpravy poslanců. Vláda totiž dříve navrhovala jeho zrušení, čímž by získala 1,4 miliardy korun. Tento plán však vzbudil velkou vlnu nevole, a nejen napříč zaměstnavateli, což dokumentuje web zachranmebenefity.cz.