Urgentní zprávy: Zdanění zaměstnaneckých benefitů může ohrozit desítky tisíc kvalifikovaných míst.

Published On: 11. 5. 2023

Zdanění zaměstnaneckých benefitů představené vládou může kromě poklesu míry jejich poskytování a s tím souvisejícího růstu nespokojenosti zaměstnanců způsobit i vážné škody české ekonomice. Ohrozit totiž může desítky tisíc kvalifikovaných pracovních míst. Benefity představují velmi důležitý nástroj zaměstnavatelů, kterým se svým lidem snaží vylepšit podmínky, a zmírnit tak vysoké zdanění práce, které v České republice vládne. Jejich zdaněním tato výhoda zmizí, a tím opět o něco klesne konkurenceschopnost ČR ve srovnání se zeměmi, jako je Polsko, Rumunsko, Irsko či Portugalsko, o kterých uvažují investoři z oboru IT a podnikových služeb jako o vhodné destinaci pro založení a provozovaní svých poboček. 

Dle OECD je v ČR zdanění práce činí 39,82 %, v konkurenčním Polsku však jen 33,62 % a v Irsku, další zemi, která je taktéž dlouhodobě v hledáčku investorů 34,72 %.  Jedná se o procentní vyjádření nákladů, které odvádí státu každý zaměstnanec na daních včetně sociálního a zdravotního pojištění k celkovým mzdovým nákladům ze strany zaměstnavatele.

„Uvědomujeme si nutnost konsolidace veřejných financí a úspor, zdanění zaměstnaneckých benefitů však považujeme za nástroj, který může přinést více škod než výhod. Z našich průzkumů vyplývá, že vysoké zdanění práce a růst celkových provozních nákladů je jedním z důvodů, proč řada investorů dá přednost jiné zemi, kde vytvoří centrum IT nebo podnikových služeb se stovkami kvalifikovaných míst. Stejně tak se zhruba 25 % zdejších center obává, že bude muset svůj provoz přesunout do nákladově výhodnější lokality,“

říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která sdružuje firmy z oboru IT, podnikových a zákaznických služeb.

Tento obor v tuto chvíli reprezentuje zhruba 160 000 kvalifikovaných zaměstnanců. Pokud by tedy 25 % oboru bylo nucenu odejít do zahraničí, znamenalo by to jen na odvodech státu ztrátu více než 13 miliard korun ročně.