Tlak na růst mezd do konce roku ještě zesílí.

Published On: 10. 10. 2023

Letošní rok je rokem růstu mezd, napříč obory i pozicemi rostly v průměru mezi šesti a osmi procenty. Zaměstnavatelé se snaží alespoň částečně kompenzovat vysokou míru inflace, i když je logické, že na sebe nemohou vzít plné břímě tohoto negativního ekonomického jevu.