Program Fusion Leader vám dává příležitost spolupracovat a vytvořit s ostatními vedoucími pracovníky něco nového, neotřelého a úžasného pro toto odvětví. V našem případě to byl podcast, který najdete na Spotify pod názvem The Box of Chocolate.